Vers van de maand januari

KOM, HEER JEZUS, LANGVERWACHTE

Kom, Heer Jezus, langverwachte
Heiland, Redder, maak ons vrij,
ver van elke dwanggedachte,
vrij, de langste nacht voorbij.
U schenkt vrede, vreugde, gratie,
rust waar angst ten hemel schreit –
hoopvol wachten alle naties:
morgen komt uw zomertijd!

Als een kindje, arm geboren
om een vredevorst te zijn,
koning van een volk, verloren,
losgekocht om vrij te zijn.
Wijs, in woorden en in daden,
draagt Gij koninklijk uw kroon –
kom dan, roep ons uw genade
hoog te loven rond uw troon.

Kom, Heer Jezus, langverwachte
Heiland, Redder, maak ons vrij,
nooit meer prooi van zwarte machten,
eindelijk de dood voorbij,
niemand zonder land en woning;
wie moest vluchten vindt een huis,
water, brood en melk en honing –
Christus, breng de wereld thuis.

Tekst: André F. Troost
Melodie: R.H. Prichard
(Come, thou long expected Jesus)