Vers van de maand februari

Een jongen in Jeruzalem

Een jongen in Jeruzalem
verheft zijn hart, verheft zijn stem.
Men hoort hem zingen allerwegen.
Hij zingt een psalm, het hoogste lied
al dreigen golven van verdriet –
wie Gods lof zingt, ontvangt een zegen.

Een jongen in Jeruzalem
verheft zijn hart, verheft zijn stem.
Men hoort zijn honderdduizend vragen.
Hij drinkt het water van het Woord –
wie heeft als hij zo scherp gehoord?
Hij wil het met Gods woorden wagen.

Een jongen in Jeruzalem
verheft zijn hart, verheft zijn stem.
Men hoort hem zingen op de drempel:
Mijn voeten staan op goede grond,
hier stroomt Gods water in mijn mond,
hier wordt mijn hart zijn huis, zijn tempel!

Een jongen in Jeruzalem
verheft zijn hart, verheft zijn stem.
Men hoort hem zingen allerwegen –
hij zingt de Schrift, hij drinkt het Woord,
hij drinkt en zingt – want liefde hoort:
hier bruist een oceaan van zegen.

tekst: André F. Troost

melodie: gezang 425 Liedboek voor de Kerken

bij Lucas 2:40-52