Vers van de maand april

Aan U ALLE glorie

Aan U alle glorie, om al wat U deed:
Uw Zoon droeg mijn zonden, het Lam droeg mijn leed:
de schuld van de wereld, ten dode gedoemd,
vergeven, vergeten, volkomen verzoend.

Refrein:

Prijs de Heer, prijs de Heer, waar u woont, wereldwijd,
prijs de Heer, prijs de Heer, prijs Hem nú en altijd;
kniel neer voor de Vader, dank Hem voor zijn Zoon,
voor eeuwig mijn Redder: het Lam op de troon.

Aan U alle glorie, de lof en de eer,
mijn God en Verlosser, mijn Koning, mijn Heer:
U schonk ons uw leven, uw lichaam, uw bloed –
wat kan ik U geven voor al wat U doet?

Aan U alle glorie: mijn leven, hoe zwart,
als wol is het, sneeuwwit – ik geef U mijn hart,
mijn handen, mijn voeten, mijn hele bestaan,
als offer van dank voor wat U hebt gedaan.

Tekst: André F. Troost (naar Fanny J. Crosby)

Melodie: William Howard Doane (To God be the Glory)