REGISTER VAN ALLE LIEDEREN

Download hier het volledige liederenregister

RECENTE LIEDTEKSTEN

Liedteksten 
Geroepen vrij te zijnLees verder
God van Abraham, Isaak, JacobLees verder
God, vergeef ons, wij vermoordenLees verder
God zal zorgenLees verder
Kyrieleis, heb medelijdenLees verder
Liefde, bovenaardse liefdelees verder
O God, nu ben ik alles kwijtLees verder
Stralend is Hij verrezenlees verder
U bent mijn GodLees verder
U die met sneeuw de aarde kleedtLees verder
Uit hoge hemel daalde neerLees verder
Uit liefde is geborenLees verder
Vlieg, vlinder, vlieg! De nacht voorbijLees verder
Waai, wind van hoop, geloof en liefdeLees verder
Zachtmoedig licht dat in mij fluistertLees verder