UITNODIGEN

KERKDIENSTEN EN LEZINGEN

Op verzoek gaat dr. A.F. Troost voor in kerkdiensten, voornamelijk in het midden van het land. Vrije zondagen worden vermeld op de site Preekbeurtenzoeker van de Protestantse Kerk in Nederland en op de site Beschikbaarheidskalender. Gelieve voor informatie die sites te raadplegen.

Voor het kalenderjaar 2021 worden in verband met een sabbatical year geen afspraken gemaakt voor het leiden van kerkdiensten.

Voor lezingen worden vanaf heden in het geheel geen nieuwe afspraken meer gemaakt.