Uitnodigen

LEZINGEN

André F. Troost houdt lezingen over uiteenlopende onderwerpen, voornamelijk over pastorale en poëtische thema’s. Een lijst met thema’s voor lezingen en randvoorwaarden is op verzoek verkrijgbaar bij de auteur: a.f.troost@kpnmail.nl. Bij de aanvraag graag vermelden: doelgroep, gewenste datum en zo mogelijk alternatieve data.

KERKDIENSTEN

Op verzoek gaat dr. A.F. Troost voor in kerkdiensten, voornamelijk in het midden van het land. Aanvragen daarvoor het liefst per e-mail: a.f.troost@kpnmail.nl.