KERST

LICHT VOOR ALLE VOLKEN

Voor adventsvieringen in de stijl van de bekende Lessons and Carols schreef André Troost een collage van lezingen en liederen in onze eigen taal, voor koor en samenzang. De brochure met alle teksten is kosteloos digitaal verkrijgbaar bij de auteur: mail a.f.troost@kpnmail.nl

Al heeft het Engels voor menigeen wellicht een bepaalde aantrekkingskracht, voor velen is die taal toch een barrière om met mond en hart mee te doen. Voor hen biedt deze collage van lezingen en liederen een alternatief. Tien lezingen met bijpassende adventsliederen vormen de kern van de liturgie. Daaromheen staan een openings- en een slotlied en enkele gebeden genoteerd. Zij duiden aan wat de kern wil zijn: verkondiging van het heil dat in Christus stralend is verschenen.

Behalve een geschikte ruimte, waarin dit alles goed klinken kan, is aan weinig behoefte. Een koor, al dan niet met solist(en), een organist, een liturg, een lector, een declamator en een liederenblad. Meer niet. Voor intro’s en intermezzo’s zou een muzikaal ensemble uitstekende diensten kunnen bewijzen.

De meeste melodieën zijn die van bekende advents- of kerstliederen, voor een deel uit de Engelse traditie. De overige melodieën zijn, nadat het koor enkele coupletten gezongen heeft, gemakkelijk mee te zingen.