Bibliografie

ALLE BOEKEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE

Alle titels die vet zijn weergegeven, zijn nog altijd verkrijgbaar. De uitverkochte titels zijn voor een deel opgenomen in later verschenen verzamelbundels. Diverse titels zijn ook als EPUB of als APP IOS/AND verkrijgbaar.

1. Aan stille wateren, bijbels dagboek, Zoetermeer 1993 (Groot-letteruitgave 1999)
2. Adem van Boven, 50 nieuwe liederen, Zoetermeer 2000
3. Al ga ik door het donker – woorden over ziekte en pijn, Zoetermeer 2003
4. Alle mensen – Bijbelverhalen van Adam tot Paulus, Zoetermeer 2011
5. Alleen bij U. Dagboek bij de psalmen. Zoetermeer 2008
6. Als de jaren gaan tellen, verhalen over ouder worden, Zoetermeer 2007
7. Als ik omhoog kijk, ‘s-Gravenhage 1985
8. Als ik op zondag wakker word, ‘s-Gravenhage 1989
9. Als zonlicht om de bloemen, Amsterdam 1993
10. Bedelen om licht, ‘s-Gravenhage 1981
11. Blaas de bazuin, nieuwe kerstliederen voor jong en oud, ‘s-Gravenhage 1986
12. Blij te allen tijde, Zoetermeer 1993
13. Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen. Zoetermeer 2005
14. Dat koninkrijk van U. Hoe kan Jezus de Messias zijn? Zoetermeer 2006
15. De hemel zoekt een woning. Zoetermeer 2001
16. De hof van vrede, Amsterdam 1996
17. De hovenier, Zoetermeer 2000
18. De weg die leven heet. Met illustraties van Lika Tov. Heerenveen 2005
19. De wereld wordt een wonder, Lochem 1988
20. De wind van voren, ‘s-Gravenhage 1984
21. De woestijn wordt paradijs, mediteren met profeten en apostelen, Amsterdam 2000
22. De zomer in zicht. Mijmeringen voor thuis en onderweg. Luisterboek. Zoetermeer 2011
23. De zon in een dauwdruppel, Ruurlo s.d. (1995)
24. Dichter bij het Geheim, Zoetermeer 1998
25. Dichterbij de overzij, Ruurlo 1992
26. Dromen als een kind, ‘s-Gravenhage 1983
27. Dromen in het donker – voor advent en kerst, Ruurlo/Zoetermeer 1999
28. Een venster in de hemel, Ruurlo 1996
29. Engel naast God. Hoe goddelijk is Jezus? Zoetermeer 2010
30. Gaandeweg Hem tegemoet, bijbels dagboek, ‘s-Gravenhage 1983
31. Geboren voor geluk – woorden bij geboorte en nieuw leven, Zoetermeer 2003
32. Genoeg te genieten. Amsterdam 2005
33. Gericht op het licht. Amsterdam 2016
34. Getroost door tederheid, Ruurlo 1999
35. Gezonden om te zegenen. Over de twaalf apostelen. Zoetermeer 1998
36. Goede aarde – Amsterdam 2010
37. Handen vol zegen – woorden over liefde en geluk, Zoetermeer 2003
38. Hemelse hoop – Amsterdam 2010
39. Hier is mijn hand, dagboek bij het kerkelijk jaar, ‘s-Gravenhage 1987
40. Hij is opgestaan. Pasen! Elf verhalen voor kinderen. Zoetermeer 2011
41. Ik laat je niet alleen – woorden over afscheid en rouw, Zoetermeer 2003
42. Ik, Tertius – Brieven uit Rome, Zoetermeer 2003
43. In goede handen. Medicijn voor eeuwig leven. Zoetermeer 2016
44. In liefde geloven, meditatieve notities bij 1 Johannes, ‘s-Gravenhage 1987
45. Kind in het licht, verhalen over opvoeding, Zoetermeer 2007
46. Kom tot rust. Het bijbelboek Hebreeën: medicijn tegen keuzestress. Zoetermeer 2013
47. Laat uw lampen branden – mediteren met de evangeliën, Amsterdam 1998
48. Laat uw morgen dagen. Advents- en kerstkalender 2013. Zoetermeer 2013
49. Lachen in de regen – 88 verhalen. Zoetermeer 2011
50. Levend water – Amsterdam 2010
51. Levenswijs – wijsheden voor elke dag, Zoetermeer 2001
52. Licht van hongerhand. Gedachten, gedichten, gebeden. Zoetermeer 2013
53. Louterend licht – Amsterdam 2010
54. Met vallen en opstaan – 101 verhalen die verder helpen, Zoetermeer 2006
55. Morgen komt de Messias.
Gedichten en verhalen voor advent en kerst, Amsterdam
2016
56. Morgen zal het Pasen zijn. Over het waarom van het lijden, Zoetermeer 1993

57. Nu wordt het licht, gedachten, gedichten, gebeden, Zoetermeer 1992
58. Om stil te worden. Mijmeringen voor thuis en onderweg. Luisterboek, Zoetermeer 2007
59. Ongehoord geheim, Zoetermeer 1992
60. Nieuwe en hertaalde liederen, Zoetermeer 2016
61. Praten met Prediker – Over lucht, leegte en leven onder de zon, Amsterdam 2005
62. Prijs je gelukkig. Hoe geluk zich vinden laat. Zoetermeer 2005
63. Sta even stil, verhalen om te onthaasten, Zoetermeer 2007
64. Sterk in tegenwind, verhalen in tijden van ziekte, Zoetermeer 2007
65. Stil is mijn hart, ‘s-Gravenhage 1986
66. Tot tien tellen. De Tien geboden toen en nu. Zoetermeer 2007
67. Tweemaal Troost. Een evangelisch-protestantse correspondentie. Arnhem 2010
68. Uw Koning tegemoet. Advents- en kerstkalender. Zoetermeer 2014
69. Uw lente is ontloken, ‘s-Gravenhage 1989
70. Van harte beterschap. Amsterdam 2007
71. Van harte geluk. Amsterdam 2007
72. Vanwaar de zon opgaat – mediteren met de psalmen, Amsterdam 1997
73. Verder als herder – pastor zijn en pastor blijven, Zoetermeer 2001
74. Vogel van vreugde – gebeden, Zoetermeer 1999
75. Voorzichtig licht Liederen, Zoetermeer 2008
76. Vragenderwijs, Driebergen 1978
77. Wie in de liefde blijft, ‘s-Gravenhage 1990
78. Wijn bij het water. Medicijn voor een vrolijk hart. Zoetermeer 2016
79. Zingen in de zon, Lochem 1985
80. Zingende gezegend, liederen, Zoetermeer 1995
81. Zo vrolijk als een vlinder. Geloven: blijmoedig en bescheiden. Amsterdam 2009