Bibliografie

ALLE BOEKEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE

Alle titels die vet zijn weergegeven, zijn nog altijd verkrijgbaar. De uitverkochte titels zijn voor een deel opgenomen in later verschenen verzamelbundels. Diverse titels zijn ook als EPUB of als APP IOS/AND verkrijgbaar.

 1. Aan stille wateren, bijbels dagboek, Zoetermeer 1993 (Groot-letteruitgave 1999)
 2. Adem van Boven, 50 nieuwe liederen, Zoetermeer 2000
 3. Al ga ik door het donker – woorden over ziekte en pijn, Zoetermeer 2003
 4. Alle mensen – Bijbelverhalen van Adam tot Paulus, Zoetermeer 2011
 5. Alleen bij U. Dagboek bij de psalmen. Zoetermeer 2008
 6. Als de jaren gaan tellen, verhalen over ouder worden, Zoetermeer 2007
 7. Als ik omhoog kijk, ‘s-Gravenhage 1985
 8. Als ik op zondag wakker word, ‘s-Gravenhage 1989
 9. Als zonlicht om de bloemen, Amsterdam 1993
 10. Bedelen om licht, ‘s-Gravenhage 1981
 11. Blaas de bazuin, nieuwe kerstliederen voor jong en oud, ‘s-Gravenhage 1986
 12. Blij te allen tijde, Zoetermeer 1993
 13. Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen. Zoetermeer 2005
 14. Dat koninkrijk van U. Hoe kan Jezus de Messias zijn? Zoetermeer 2006
 15. De hemel zoekt een woning. Zoetermeer 2001
 16. De hof van vrede, Amsterdam 1996
 17. De hovenier, Zoetermeer 2000
 18. De weg die leven heet. Met illustraties van Lika Tov. Heerenveen 2005
 19. De wereld wordt een wonder, Lochem 1988
 20. De wind van voren, ‘s-Gravenhage 1984
 21. De woestijn wordt paradijs, mediteren met profeten en apostelen, Amsterdam 2000
 22. De zomer in zicht. Mijmeringen voor thuis en onderweg. Zoetermeer 2011
 23. De zon in een dauwdruppel, Ruurlo s.d. (1995)
 24. Dichter bij het Geheim, Zoetermeer 1998
 25. Dichterbij de overzij, Ruurlo 1992
 26. Dromen als een kind, ‘s-Gravenhage 1983
 27. Dromen in het donker – voor advent en kerst, Ruurlo/Zoetermeer 1999
 28. Een venster in de hemel, Ruurlo 1996
 29. Engel naast God. Hoe goddelijk is Jezus? Zoetermeer 2010
 30. Gaandeweg Hem tegemoet, bijbels dagboek, ‘s-Gravenhage 1983
 31. Geboren voor geluk – woorden bij geboorte en nieuw leven, Zoetermeer 2003
 32. Genoeg te genieten. Amsterdam 2005
 33. Gericht op het licht. Geloven in de levensavond. Amsterdam 2016
 34. Getroost door tederheid, Ruurlo 1999
 35. Gezonden om te zegenen. Over de twaalf apostelen. Zoetermeer 1998
 36. Goede aarde – Amsterdam 2010
 37. Handen vol zegen – woorden over liefde en geluk, Zoetermeer 2003
 38. Hemelse hoop – Amsterdam 2010
 39. Het kruislabyrint. Een zoektocht naar God. Utecht 2017
 40. Hier is mijn hand, dagboek bij het kerkelijk jaar, ‘s-Gravenhage 1987
 41. Hij is opgestaan. Pasen! Elf verhalen voor kinderen. Zoetermeer 2011
 42. Ik laat je niet alleen – woorden over afscheid en rouw, Zoetermeer 2003
 43. Ik, Tertius – Brieven uit Rome, Zoetermeer 2003
 44. In goede handen. Medicijn voor eeuwig leven. Zoetermeer 2016
 45. In liefde geloven, meditatieve notities bij 1 Johannes, ‘s-Gravenhage 1987
 46. Kind in het licht, verhalen over opvoeding, Zoetermeer 2007
 47. Kom tot rust. Het bijbelboek Hebreeën: medicijn tegen keuzestress. Zoetermeer 2013
 48. Laat uw lampen branden – mediteren met de evangeliën, Amsterdam 1998
 49. Laat uw morgen dagen. Advents- en kerstkalender 2013. Zoetermeer 2013
 50. Lachen in de regen – 88 verhalen. Zoetermeer 2011
 51. Levend water – Amsterdam 2010
 52. Levenswijs – wijsheden voor elke dag, Zoetermeer 2001
 53. Licht van hongerhand. Gedachten, gedichten, gebeden. Zoetermeer 2013
 54. Louterend licht – Amsterdam 2010
 55. Met vallen en opstaan – 101 verhalen die verder helpen, Zoetermeer 2006
 56. Morgen komt de Messias. Gedichten en verhalen voor advent en kerst. Amsterdam 2016
 57. Morgen zal het Pasen zijn. Over het waarom van het lijden, Zoetermeer 1993
 58. Nu wordt het licht, gedachten, gedichten, gebeden, Zoetermeer 1992
 59. Om stil te worden. Mijmeringen voor thuis en onderweg. Luisterboek, Zoetermeer 2007
 60. Ongehoord geheim, Zoetermeer 1992
 61. Nieuwe en hertaalde liederen. Zoetermeer 2016
 62. Praten met Prediker – Over lucht, leegte en leven onder de zon, Amsterdam 2005
 63. Prijs je gelukkig. Hoe geluk zich vinden laat. Zoetermeer 2005
 64. Sta even stil, verhalen om te onthaasten, Zoetermeer 2007
 65. Sterk in tegenwind, verhalen in tijden van ziekte, Zoetermeer 2007
 66. Stil is mijn hart, ‘s-Gravenhage 1986
 67. Tot tien tellen. De Tien geboden toen en nu. Zoetermeer 2007
 68. Tweemaal Troost. Een evangelisch-protestantse correspondentie. Arnhem 2010
 69. Uw Koning tegemoet. Advents- en kerstkalender. Zoetermeer 2014
 70. Uw lente is ontloken, ‘s-Gravenhage 1989
 71. Van harte beterschap. Amsterdam 2007
 72. Van harte geluk. Amsterdam 2007
 73. Vanwaar de zon opgaat – mediteren met de psalmen, Amsterdam 1997
 74. Verder als herder – pastor zijn en pastor blijven, Zoetermeer 2001
 75. Vogel van vreugde – gebeden, Zoetermeer 1999
 76. Voorzichtig licht Liederen, Zoetermeer 2008
 77. Vragenderwijs, Driebergen 1978
 78. Wie in de liefde blijft, ‘s-Gravenhage 1990
 79. Wijn bij het water. Medicijn voor een vrolijk hart. Zoetermeer 2016
 80. Zingen in de zon, Lochem 1985
 81. Zingende gezegend, liederen, Zoetermeer 1995
 82. Zo vrolijk als een vlinder. Geloven: blijmoedig en bescheiden. Amsterdam 2009