BIBLIOGRAFIE

ALLE BOEKEN IN ALFABETISCHE VOLGORDE
Uitverkochte titels zijn voor een deel opgenomen in later verschenen verzamelbundels. Diverse titels zijn ook als EPUB of als APP IOS/AND verkrijgbaar.

 1. Aan stille wateren, bijbels dagboek, Zoetermeer 1993 (Groot-letteruitgave 1999)
 2. Adem van Boven, 50 nieuwe liederen, Zoetermeer 2000
 3. Al ga ik door het donker – woorden over ziekte en pijn, Zoetermeer 2003
 4. Alle mensen – Bijbelverhalen van Adam tot Paulus, Zoetermeer 2011
 5. Alleen bij U. Dagboek bij de psalmen. Zoetermeer 2008
 6. Als de jaren gaan tellen, verhalen over ouder worden, Zoetermeer 2007
 7. Als een ster is Hij verschenen, poëzie en proza voor advent en kerst, Utrecht 2018
 8. Als God een vraag is. Mijmeringen in Mokum. Utrecht 2019
 9. Als ik omhoog kijk, ‘s-Gravenhage 1985
 10. Als ik op zondag wakker word, ‘s-Gravenhage 1989
 11. Als zonlicht om de bloemen, Amsterdam 1993
 12. Bedelen om licht, ‘s-Gravenhage 1981
 13. Blaas de bazuin, nieuwe kerstliederen voor jong en oud, ‘s-Gravenhage 1986
 14. Blij te allen tijde, Zoetermeer 1993
 15. Dat geloof ik. De mooiste verzen om te zeggen en te zingen. Zoetermeer 2005
 16. Dat koninkrijk van U. Hoe kan Jezus de Messias zijn? Zoetermeer 2006
 17. De hemel zoekt een woning. Zoetermeer 2001
 18. De hof van vrede, Amsterdam 1996
 19. De hovenier, Zoetermeer 2000
 20. De weg die leven heet. Met illustraties van Lika Tov. Heerenveen 2005
 21. De wereld wordt een wonder, Lochem 1988
 22. De wind van voren, ‘s-Gravenhage 1984
 23. De woestijn wordt paradijs, mediteren met profeten en apostelen, Amsterdam 2000
 24. De zomer in zicht. Mijmeringen voor thuis en onderweg. Zoetermeer 2011
 25. De zon in een dauwdruppel, Ruurlo s.d. (1995)
 26. Dichter bij het Geheim, Zoetermeer 1998
 27. Dichterbij de overzij, Ruurlo 1992
 28. Dromen als een kind, ‘s-Gravenhage 1983
 29. Dromen in het donker – voor advent en kerst, Ruurlo/Zoetermeer 1999
 30. Een venster in de hemel, Ruurlo 1996
 31. Engel naast God. Hoe goddelijk is Jezus? Zoetermeer 2010
 32. Gaandeweg Hem tegemoet, bijbels dagboek, ‘s-Gravenhage 1983
 33. Geboren voor geluk – woorden bij geboorte en nieuw leven, Zoetermeer 2003
 34. Genoeg te genieten. Amsterdam 2005
 35. Gericht op het licht. Geloven in de levensavond. Amsterdam 2016
 36. Getroost door tederheid, Ruurlo 1999
 37. Gezonden om te zegenen. Over de twaalf apostelen. Zoetermeer 1998
 38. Goede aarde – Amsterdam 2010
 39. Handen vol zegen – woorden over liefde en geluk, Zoetermeer 2003
 40. Hemelse hoop – Amsterdam 2010
 41. Het kruislabyrint. Een zoektocht naar God. Utecht 2017
 42. Hier is mijn hand, dagboek bij het kerkelijk jaar, ‘s-Gravenhage 1987
 43. Hij is opgestaan. Pasen! Elf verhalen voor kinderen. Zoetermeer 2011
 44. Ik laat je niet alleen – woorden over afscheid en rouw, Zoetermeer 2003
 45. Ik, Tertius – Brieven uit Rome, Zoetermeer 2003
 46. In goede handen. Medicijn voor eeuwig leven. Zoetermeer 2016
 47. In liefde geloven, meditatieve notities bij 1 Johannes, ‘s-Gravenhage 1987
 48. Kind in het licht, verhalen over opvoeding, Zoetermeer 2007
 49. Kom tot rust. Het bijbelboek Hebreeën: medicijn tegen keuzestress. Zoetermeer 2013
 50. Laat uw lampen branden – mediteren met de evangeliën, Amsterdam 1998
 51. Laat uw morgen dagen. Advents- en kerstkalender 2013. Zoetermeer 2013
 52. Lachen in de regen – 88 verhalen. Zoetermeer 2011
 53. Levend water – Amsterdam 2010
 54. Levenswijs – wijsheden voor elke dag, Zoetermeer 2001
 55. Licht dat leven doet. Teksten bij werk van Henk Helmantel. Utrecht 2020.
 56. Licht van hongerhand. Gedachten, gedichten, gebeden. Zoetermeer 2013
 57. Louterend licht – Amsterdam 2010
 58. Met vallen en opstaan – 101 verhalen die verder helpen, Zoetermeer 2006
 59. Morgen komt de Messias. Gedichten en verhalen voor advent en kerst. Amsterdam 2016
 60. Morgen zal het Pasen zijn. Over het waarom van het lijden, Zoetermeer 1993
 61. Nu wordt het licht, gedachten, gedichten, gebeden, Zoetermeer 1992
 62. Om stil te worden. Mijmeringen voor thuis en onderweg. Luisterboek, Zoetermeer 2007
 63. Ongehoord geheim, Zoetermeer 1992
 64. Nieuwe en hertaalde liederen. Zoetermeer 2016
 65. Praten met Prediker – Over lucht, leegte en leven onder de zon, Amsterdam 2005
 66. Prijs je gelukkig. Hoe geluk zich vinden laat. Zoetermeer 2005
 67. Sta even stil, verhalen om te onthaasten, Zoetermeer 2007
 68. Sterk in tegenwind, verhalen in tijden van ziekte, Zoetermeer 2007
 69. Stil is mijn hart, ‘s-Gravenhage 1986
 70. Tot tien tellen. De Tien geboden toen en nu. Zoetermeer 2007
 71. Tweemaal Troost. Een evangelisch-protestantse correspondentie. Arnhem 2010
 72. Uw Koning tegemoet. Advents- en kerstkalender. Zoetermeer 2014
 73. Uw lente is ontloken, ‘s-Gravenhage 1989
 74. Van harte beterschap. Amsterdam 2007
 75. Van harte geluk. Amsterdam 2007
 76. Vanwaar de zon opgaat – mediteren met de psalmen, Amsterdam 1997
 77. Verder als herder – pastor zijn en pastor blijven, Zoetermeer 2001
 78. Vogel van vreugde – gebeden, Zoetermeer 1999
 79. Voorzichtig licht Liederen, Zoetermeer 2008
 80. Vragenderwijs, Driebergen 1978
 81. Wie in de liefde blijft, ‘s-Gravenhage 1990
 82. Wijn bij het water. Medicijn voor een vrolijk hart. Zoetermeer 2016
 83. Zingen in de zon, Lochem 1985
 84. Zingende gezegend, liederen, Zoetermeer 1995
 85. Zo vrolijk als een vlinder. Geloven: blijmoedig en bescheiden. Amsterdam 2009