ADVENT

Lof zij het Licht

Behalve voor lezingen over diverse onderwerpen en voor bijeenkomsten met voordracht uit eigen werk, kunt u op ds. André F. Troost een beroep doen voor een geheel verzorgde advents- of kerstviering. Overigens is daarbij medewerking van eigen gemeente- of verenigingsleden heel goed mogelijk. Lees hier meer over de mogelijkheden.

Licht voor alle volken

Voor adventsvieringen in de stijl van de bekende Lessons and Carols schreef André F. Troost een collage van lezingen en liederen in onze eigen taal, voor koor en samenzang. De brochure met alle teksten is kosteloos digitaal verkrijgbaar bij de auteur: mail a.f.troost@kpnmail.nl.

mariaAl heeft het Engels voor menigeen wellicht een bepaalde aantrekkingskracht, voor velen is die taal toch een barrière om met mond en hart mee te doen. Voor hen biedt deze collage van lezingen en liederen een alternatief. Tien lezingen met bijpassende adventsliederen vormen de kern van de liturgie. Daaromheen staan een openings- en een slotlied en enkele gebeden genoteerd. Zij duiden aan wat de kern wil zijn: verkondiging van het heil dat in Christus stralend is verschenen.

Lees hier meer over de mogelijkheden.